begnner excel me raw kiya ha colum kiya ha sheet kiya ha kuch nehi bataya

begnner excel me raw kiya ha colum kiya ha sheet kiya ha kuch nehi bataya