Co-ordinate system ka function kahan se start hua

Co-ordinate system ka function kaha se start kare

Co-ordinate system ka function kaha se start hota hai