Digital marketing mentor

Hello everyone, I need a mentor. jo mujhe yeh bta sake ki jo mene project and assignment kiye hai wo sahi kiye hai ya nhi aur galtiya bhi find out kar sake meri in Digital Marketing assignment

Kya wordpress or bloger se blog direct meri website pr post hoga kya