He male ke liye hai

Mera corsh chal nahin raha hai