Header file (.h)

Sir header file kam kaisa karte hai?

1 Like