Jupyter install nahi ho raha hai

jupyter install nahi ho raha hai

PATH problem
see the environment