jupyter install nahi ho raha hai

jupyter install nahi ho raha hai