Keyboard Aur Mouse Event

Mujhe Keyboard Aur Mouse Event Samj nhi aaya hai Sir To ise Main Js course Me me phir se ho sakta hai kya