Paython program is not run

Sir me ne paython ki programing likhi jese courses me bataya tha juyter me par run nahi ho rahi he kucha bhi out put nahi ata he. Kucha error bhi show nahi kara rahe to kya karu sir please help me