Replace goods entry

Jab customer ko goods cash sales karte hai lekin customer damage goods return kar deta hai aur seller damage goods ko replace kar deta hai.

Iski entry tally mein kis tarah se karenge plz give mein suggestion