Sir DOS or DDOS ko achhe se define kar sakte hai?

Sir DOS or DDOS ko achhe se define kar sakte hai?