Sir terminal mai error aa raha hai error solve

1 Like

bhai, apne file ko stogea.c name se save karke , gcc autostorage.c kiu likh reh ho!! [gcc stogea.c likho ho jayga]