Use of X and Y Line i.e Green and Red Line

Sir Please Batayie ki Ye Green aur Red Line ka kya Function hai ? Kya iske Bich me Drawing karna hota hai ya in Lines ke Bahar bhi kar sakte hai ?